سین برنامه

ردیف مجری زمان پیشنهادی

(دقیقه)

شروع و پایان

مکان برگزاری

برنامه آئین رسمی  روز بین المللی آموزش محیط زیست

قرائت قرآن

۵ ساعت    ۱۲:۰۰-۹:۰۰ سالن اصلی

پخش سرودجمهوری اسلامی ایران

۴

خیرمقدم

رئیس محترم کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور(جناب آقای دکتر سید محمد شبیری)

۱۵

سخنرانی

رئیس محترم دانشگاه پیام نور(جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی)

۱۵

پخش کلیپ دانشگاه

۳

سخنرانی

دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو درایران(جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی)

۱۵

رونمائی از دانشنامه آموزش محیط زیست

۱۵

سخنرانی

نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ایران(جناب آقای دکتر اکبر رنجبرزاده)

۱۵

کلیپ آموزش محیط زیست

۳

سخنرانی

شهردار محترم تهران(جناب آقای دکتر پیروز حناچی)

۱۵

سخنرانی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست(جناب آقای عیسی کلانتری)

۱۵

سخنرانی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری(جناب آقای دکتر منصور غلامی)

۱۵

رونمائی از نمادآموزش محیط زیست کشور

۱۵

پذیرایی

برنامه جانبی جشنواره

نشستهای علمی مجازی ( شامل ۲۴ نشست مرتبط با آموزش محیط زیست )

۱۳:۰۰-۱۶:۳۰

سالن شماره ۱

ارائه ۳ دقیقه ای  پایان نامه ها و رساله های حوزه آموزش محیط زیست

۱۳:۰۰-۱۶:۳۰

سالن شماره

۲

 

نمایشگاه دستاوردهای آموزش محیط زیست در قالب ۳۰ غرفه

۹:۰۰-۱۶:۳۰

محل برگزاری نمایشگاههای دائمی دانشگاه