جشنواره ملی آموزش محیط زیست

جشنواره سال ۱۳۹۹

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه‌

لینک ورود به سامانه جشنواره با توجه به زمانبندی

مراسم افتتاحیه جشنواره ملی آموزش محیط زیست (از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۰:۰۰)

ارائه ۳ دقیقه ای پایان نامه ها و رساله ها (از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰)

نشست­های علمی مجازی (خط ۱) (از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰)

نشست­های علمی مجازی (خط ۲) (از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰)

نشست­های علمی مجازی (خط ۳) (از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰)

نمایشگاه دستاوردهای آموزش محیط زیست (شروع از ۷ بهمن ماه ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۰ روز)

ارائه ویدیوکست حکایت پسماند با مخاطب کودکان (۱۰ روز)

- برنامه های اصلی -

نکات برجسته جشنواره پیش رو در ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۹

نمایشگاه مجازی در حوزه های محیط زیستی

ساعت ۱۰

دومین دوره ارائه ۳ دقیقه ای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه آموزش محیط زیست

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، با توجه به اهداف سازمانی خود پس از برگزاری اولین دوره، مبادرت به برگزاری «دومین دوره ارائه ۳ دقیقه‌ای پایان نامه‌ها و رساله‌های حوزه آموزش محیط‌زیست» می نماید.

ساعت ۱۳

برگزاری نشست های تخصصی آنلاین

  • روش های تدریس مشارکتی در محیط های یادگیری آنلاین
  • اقتصادمحیط زیست وخدمات اکوسیستم
  • تغییرات اقلیم در سال ۲۰۲۰ و کرونا
  • شهر پاک مستلزم نگرش پاک
  •  و …

مشاهده تمامی رویدادها

توجه


دانلود و نصب نرم افزارهای زیر برای مشاهده همایش ضروری می باشد:

AdobeConnectAddin-9

نرم افزار FlashPlayer برای Firefox

از مرورگر Firefox استفاده نمایید.پس از ورود به سامانه: