برای بزرگنمایی روی پوستر کلیک نمایید

لینک ورود به سامانه جشنواره با توجه به زمانبندی

آئین رسمی روز جهانی آموزش محیط زیستاز ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ۱۲:۰۰
نشست­های علمی مجازی (پنل A) از ساعت ۱۳:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۲۵
نشست­های علمی مجازی (پنل B) از ساعت ۱۳:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۲۵
نشست­های علمی مجازی (پنل C) از ساعت ۱۳:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۲۵
نشست­های علمی مجازی (پنل D) از ساعت ۱۳:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۲۵
ارائه سه دقیقه ای پایان نامه ها و رساله هااز ساعت ۱۳:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۳۰

راهنمای ورود به سامانه


پس از ورود به سامانه:


توجه


دانلود و نصب نرم افزارهای زیر برای مشاهده همایش ضروری می باشد:

AdobeConnectAddin-9

نرم افزار FlashPlayer برای Firefox

از مرورگر Firefox استفاده نمایید.

برای تکمیل اطلاعات جهت دریافت گواهینامه شرکت در نشست های علمی کلیک نمایید.